Roerdomp-project



Roerdomp-Project
In grote delen van Europa is een sterke afname te zien in het aantal Roerdompen. In de provincie Nordrhein-Westfalen is deze vogel als broedvogel uitgestorven. Om deze reden is in het jaar 2009 binnen het EU-vogelbeschermingsgebied Maas-Schwalm-Nette-Platte in het natuurgebied Krickenbecker Seen een gebied van ongeveer 10 hectare groot geoptimaliseerd. Optimaliseren betekend in dit geval, dat de rietvelden in het gebied zich kunnen ontwikkelen. Hiermee is in de toekomst een potentiële locatie gevormd voor de Roerdomp als broedvogel, en natuurlijk ook vele andere rietbewoners. In het informatiecentrum vindt u een tentoonstelling over de Roerdomp en dit project.