Ecologische verbindingszone in het bos aan de grens

Sinds vele jaren is het doel van het Biologisch Station, om een ecologische verbindingszone in het Elmpter Wald in Niederkrüchten te realiseren. De zone verbindt de beschermde natuurgebieden Elmpter Schwalmbruch en Lüsekamp/Boschbeek met elkaar. De verbinding biedt de mogelijkheid tot natuurlijke voortplantings- en hervestigingsprocessen tussen beide beschermde gebieden en zorgt daardoor voor een genetische uitwisseling van populaties. Voor de realisering van de ecologische verbindingszone ontving het Biologisch Station in 2017 sponsorgelden uit het fonds ELER en van Sparkasse Krefeld Viersen.

Ecologische verbindingszone – kort voorgesteld
In de volgende (Duitse) video van 5 minuten wordt duidelijk uitgelegd, waarom dieren en planten op een ecologische verbindingszone zijn aangewezen. Mooie opnames tonen de inmiddels zeldzame oehoe, het plantje zonnedauw in het ochtendlicht en de adder, een soort die buitengewoon zal profiteren van de verbinding.
Verbinding voor dieren en planten

Het belangrijkste element is de bestaande ecopassage over de A52, die vooral zoogdieren helpt over de snelweg te komen. Behalve de ecopassage zijn met name stukken in het stilgelegde zandwinninggebied belangrijke toegangsplekken voor de geplande verbinding van de leefgebieden. Hier hebben zich nu al open heidegebieden gevormd, die op de lange termijn als verbinding tussen de beschermde gebieden dienen. Een Nederlands bedrijf laat zijn vierbenige helpers op de nu al aanwezige heidegebieden in Elmpter Wald grazen.Geplande ecologische verbindingszone. Quelle: BSKS.

Landschappen openhouden

Schapen onderhouden de heide, doordat ze alles vreten, wat tussen de kleine struiken groeit. Want: wilde dieren hebben beschutting nodig, net als open verbindingsroutes. Als zulke open gebieden overwoekert zouden worden, dan levert dit voor vele dieren een barrière.