De visotter keert terug – wij bereiden hem de weg voor.

Foto: H.-G. Wende

Sinds vele jaartienden is de Euraziatische visotter (Lutra lutra) in grote delen van Duitsland uitgestorven. In 1939 werd in Kreis Viersen aan de Krickenbecker Seen de laatste visotter, verdronken in een visnet, gevonden. Ondertussen breidt zich het aantal door verschillende beschermingsmaatregelen weer uit. Daardoor komen er steeds meer aanwijzingen, dat de visotter mogelijk naar Kreis Viersen terugkeert, hetgeen o.a. zeer actuele sporen in Schwalmtal onderschrijven.


Deze brug heeft aan beide kanten oeverranden, zogenaamde bermen, die de visotter een ongevaarlijke gang onderdoor bieden. Foto: J. Markefka

Voortplantingsgedrag

Op zoek naar nieuwe territoria verspreiden de otters zich langs de wateren. Dit natuurlijke voortplantingsgedrag heeft echter tot gevolg, dat de dieren telkens weer obstakels in de wateren, zoals bijvoorbeeld bruggen, aantreffen. In plaats van hier onderdoor te zwemmen, proberen ze vaak om deze obstakels heen te lopen.
Maar als er aan de rand van het water geen berm loopt, zoeken de jonge otters een andere weg en klimmen ze de dijken op. Vaak kruizen ze daarbij een weg en worden overgereden. De dood door wegverkeer is vandaag de dag de grootste doodsoorzaak en de grootste bedreiging voor voortplanting onder otters.Deze brug ligt onder een drukke landweg en heeft geen bermen. Toegang tot de weg is maar een paar meter verder. Rechts omhoog kom je zelfs direct op de landweg terecht. Foto: J. Markefka

Project van het Biologisch Station

Met hulp van Landschaftsverband Rheinland (LVR) kon het Biologisch Station voor Kreis Vieren in kaart brengen, waar alle wateren en alle mogelijke problematische obstakels voor otters aan deze wateren liggen. Zo zijn ongeveer 1.100 km wateroevers van de Nette, Niers en Schwalm vastgelegd.
Het resultaat van het in kaart brengen is een kadaster voor Kreis Viersen met 3249 obstakels aan wateren, waarvan 65 problematisch blijken. Op basis hiervan zijn concrete maatregelen tot het onschadelijk maken van alle probleemplekken uitgewerkt. In verschillende projecten zullen deze maatregelen de komende jaren omgezet worden en ze zullen bijvoorbeeld bij het bouwen van nieuwe bruggen worden ingezet.
Hierdoor zorgen we ervoor dat jonge otters nieuwe, passende leefgebieden kunnen bereiken en zich daar succesvol kunnen vestigen. Zo kan naast de bever een volgend voorheen uitgestorven groot zoogdier in Kreis Viersen terugkeren en weer deel van onze inheemse dierenwereld worden.
Project gesponsord door: