Amfibieën en reptielen in het bos aan de grens beschermen

Met dank aan sponsorgelden van Sparkasse Krefeld kon het Biologisch Station Krickenbecker Seen in 2018 met het “Project ter bevordering van de unieke amfibieën- en reptielenpopulatie in het zuidwestelijke bos aan de grens in Kreis Viersen” starten. Het project omvat maatregelen voor reptielen, adders, gladde slangen en zandhagedissen. Maar ook de hervestiging van de knoflookpad is een belangrijk bestandsdeel.


Knoflookpad in het zand. Foto: N. Banowski

Zeldzaamste amfibiesoort in Noordrijn-Westfalen

De knoflookpad is de sterkst bedreigde amfibiesoort van Noordrijn-Westfalen. In Kreis Viersen kon van deze pad, ondanks intensief zoeken door medewerkers van het Biologisch Station, geen enkel exemplaar meer gevonden worden. De laatste exemplaren volwassen knoflookpaden leefden in de Nederlandse Meinweg en in het Neder-Rijnse Kreis Wesel. Enkele van deze dieren zijn uit voorzorg als onderdeel van een natuurbehoudsproject meegenomen en onder bepaalde voorwaarden succesvol gefokt. Hiervan zullen jonge kikvorsachtigen in geschikte gebieden in Viersen worden uitgezet.


Lüsekamp is geschikt

8 Jaar geleden al heeft het Biologisch Station zo’n geschikt water ter bescherming van bepaalde watersoorten in het beschermde natuurgebied Lüsekamp/Boschbeek aangelegd. Dit water voldoet aan de voorwaarden die knoflookpadden aan voortplantingswateren stellen. Aan het begin van 2018 beproefden de biologen van het Station met visvallen deze wateren, als ook in de buurt liggende plassen. Vissen zijn vreetvijanden van paddenlarven en konden veelal verwijderd worden: vier beschermde wateren werden leeggevist, de betreffende vissen werden verhuisd.Schuilplaatsen voor de padden

De volgende stap, begin 2019, was het doorvoeren van maatregelen ter verbetering van de zomerse leefgebieden van de amfibieën. Hiervoor werden oevers van de wateren afgevlakt, struiken en bomen aan de oevers weggehaald en werden stapels van dood hout, waarin padden zich verstoppen kunnen, aangelegd. Ook de leefgebieden van de adder in Lüsekamp werd verbeterd en meerdere verbindingszones werden als voortplantingsgebied en als zonneplekken aangelegd. Het toekomstige jaarlijkse onderhoud om deze nieuwe leefgebieden open te houden zal middels sponsorgelden worden doorgevoerd.


Inzet van een onderwatermicrofoon

De jonge padden zullen, nadat ze hun volledige metamorfose zijn ondergaan, het water verlaten en in de volgende 2 a 3 jaren in de nabije zomerse leefgebieden geslachtsrijp worden. Doordat de dieren in hun laatste fase van hun larvenbestaan op het water, waarin zij zich ontwikkeld hebben, gericht zijn, keren zij ook hierin om te paren terug. Knoflookpadden doen hun paarroep alleen onder water en dit zeer zachtjes. Daarom zullen de biologen ter inspectie van de hervestiging minstens 6 jaar lang van april tot en met juni de voortplantingswateren met behulp van een onderwatermicrofoon controleren.


Financiële ondersteuning

Sparkasse Krefeld ondersteunt de werkzaamheden met sponsorgelden. Ongeveer 20 kleinere plassen konden met aanvullende financiering door de provincie Noordrijn-Westfalen worden verbeterd. En het toekomstige onderhoud van de nieuwe leefgebieden zal via middelen uit het natuurbeschermingsprogramma „Förderrichtlinien Naturschutz – FöNa“ van de provincie worden afgestemd.