Lüsekamp en Boschbeek

Het natuurgebied Lüsekamp en Boschbeek grenst direct aan het nationaalpark de Meinweg aan de Nederlandse kant. In dit gebied tussen Roermond en Niederkrüchten is het grootste moeras-berkenbos van Nordrhein-Westfalen te vinden. Niet alleen daarom is dit een gebied van betekenis, maar ook de grootschalige droge heidevelden maken dit gebied van belang.


Adder, Foto: Hans-G Wende

Groot aantal soorten
Het gebied herbergt vele plantensoorten, waaronder vele zeldzame soorten. In dit gebied zijn verschillende soorten te vinden die in andere delen van NRW uitgestorven.Blauwborst, foto: Hans-G Wende

Broed- en rustplaats voor veel vogelsoorten
Het natuurgebied is een leefgebied voor vele (zeldzame) vogelsoorten. Daartoe behoren de blauwborst en de nachtzwaluw. Ook de zwarte specht wordt hier regelmatig als broedvogel gezien. Als rustplaats wordt dit gebied gebruikt door vele soorten zoals de kraanvogels en trekkende zangvogels. Tijdens een wandeling in het gebied kunt u deze soorten op de weides goed zien. Ze zitten vaak op de heide of in de struiken en laten zich goed horen.Gagelstruik, foto: Hans-G Wende

Een grote populatie adders
Naast alle vogelsoorten is in het natuurgebied een van het grootst aantal adders waargenomen in het Duits-Nederlands grensgebied. De afwisseling tussen struiken en gras biedt vele verschillende zon plaatsen, schuilplaatsen en foerageerplaatsen aan voor de slang.