Donateursstichting Förderverein Krickenbecker Seen e. V.


Donateurs
Hebben de excursies, lezingen of rondleidingen u bevallen?
U kunt het natuurbeschermingswerk van het Biologisch Station Krickenbecker Seen ondersteunen: Wordt donateur in de Vereniging van Donateurs Krickenbecker Seen.

Donateurs en leden van de Donateursvereniging Krickenbecker Seen ondersteunen het werk van het Biologisch Station financieel, zodat verdere beheers- en natuurontwikkelingsmaatregelen uitgevoerd kunnen worden. Zo draagt u met uw bijdrage en giften bij aan het behoud en het verbeteren van de kwaliteit van de natuurgebieden. Ook ondersteunt u daarmee het voorlichtingswerk en de educatie in ons bezoekerscentrum Krickenbecker Seen.
De donateursvereniging Krickenbecker Seen kent geen winstoogmerk en alle organisaties en individuele personen kunnen lid worden. Het lidmaatschap en giften zijn aftrekbaar voor de belasting en worden uitsluitend voor de voornoemde doelen gebruikt. De bijdrage is voor leden minimaal 30 euro per jaar en 100 euro voor verenigingen en organisaties.Uw voordeel
U kunt vrij aan alle excursies uit ons jaarprogramma deelnemen en ons bezoekerscentrum vrij bezoeken. Voor de leden van de donateursvereniging worden specifieke excursies georganiseerd. Bovendien wordt de mogelijkheid geboden actief aan de uitvoering van beheersmaatregelen in het natuurgebied mee te werken.
Voor uw financiële bijdrage ontvangt u uiteraard een verklaring met de hoogte van uw gift.

»Infobrochure aanvragen

Verdere informatie:
Förderverein Krickenbecker Seen
Krickenbecker Allee 17
41334 Nettetal-Hombergen
Tel.: 0049-2153-95835-0
Fax: 0049-2153-95835-9
E-Mail: »info@bsks.de

Het bestuur van het Förderverein Krickenbecker Seen:
Christian Weisbrich MdL, voorzitter
Udo Schiefner, plaatsverv. voorzitter
Ludger Gooßens, penningmeester
Dr. Ansgar Reichmann, secretaris